LR333

Poble Nou

08019 Barcelona

+34 646 637 574

info@lr333.es

CONDICIONS DE RESERVA

 

1. El pagament del 100% s’ha de fer abans de començar, juntament amb el contracte, en cas de no realitzar-se el pagament, sense avís previ, RL333 podrà cancel·lar la reserva.

El contracte s’enviarà via e-mail a un termini límit de 48 prèvies a la data de reserva.

2. En cas que la cancel·lació es comuniqui a RL333 amb menys de 48 hores d’antelació a la data de la reserva, es meritarà un càrrec d’un:

-50% de l’import en cas que no s’hagi perdut un altre client.

-100% de l’import en cas que pel fet de reservar l’espai, s’hagin perdut un altre client.

3. Durant els caps de setmana setmana i festius es cobrarà un suplement addicional. Durant aquests dies haurà de ser de mínim 4 hores.

4. Els preus inclouen 2 visites addicionals per localitzar.

5. L’espai és per al temps pactat. Les hores de muntatge i desmuntatge formen part de l’horari pactat.

6. Un cop finalitzada la sessió, es procedirà a la comprovació pertinent de l’estat del material i els espais.

7. L’ocupació que excedeixi l’horari inicialment previst es facturarà com a hora extra.

8. En aquests preus no està inclòs el 21% d’IVA.